FANDOM


Tomadoi no Shuumatsu is Hori Chiemi's fourth single.

Tracklist

  1. Tomadoi no Shuumatsu (とまどいの週末; Weekend of Confusion)
  2. Fly

External Links

Video

Hori Chiemi - Tomodai no Shuumatsu (Short Version)

Hori Chiemi - Tomodai no Shuumatsu (Short Version)